˙

Department
of Structural Mechanics

Faculty of Civil Engineering, Environmental
and Geodetic Sciences,
Koszalin University of Technology


Joanna Jacoszek, PhD, BSc, MSc

Address:
Politechnika Koszalińska, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Katedra Mechaniki Budowli
Polska/Poland, 75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, 404C
tel.: +48-94-3478-565, e-mail: jacoszek@wbiis.tu.koszalin.pl