Department
of Structural Mechanics

Faculty of Civil Engineering, Environmental
and Geodetic Sciences,
Koszalin University of Technology


Jan Filipkowski, PhD, BSc, MSc, Professor

Address:
Politechnika Koszalińska, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Katedra Mechaniki Budowli
Polska/Poland, 75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, 407C
tel.: +48-94-3478-568, e-mail: jan.filipkowski@wbiis.tu.koszalin.pl

Subject of scientific research